Polityka prywatności

  1. ZAKRES OGÓLNY
  MECPROF odpowiada za tę stronę. Niniejsza polityka prywatności obejmuje tę witrynę, a także inne witryny, w których wymieniono te zasady.


  Prywatność użytkownika jest ważna dla MECPROF.


  MECPROF zobowiązuje się do poszanowania prywatności osoby odwiedzającej i do przetwarzania danych osobowych w sposób ostrożny i poufny, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu niż określony tutaj.


  MECPROF zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji swojej polityki prywatności w dowolnym momencie, w szczególności w celu dostosowania jej do zmian legislacyjnych. W związku z tym odwiedzający powinni regularnie odwiedzać te informacje.

   

  2. ZGODA
  Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystanie tych informacji.


  MECPROF może w dowolnym czasie modyfikować, dodawać lub usuwać dowolne polityki prywatności na tej stronie, aktualizując zawartość tej strony.


  3. JAKI RODZAJ DANYCH JEST OTRZYMANY PRZEZ MECPROF?
  MECPROF zbiera dane o firmach, które są jej klientami i ich współpracownikach, a mianowicie nazwisko, adres e-mail, stanowisko i telefon.


  4. DLACZEGO WARTO ODBIOROWAĆ OSOBISTE DANE MECPROF OD CIEBIE?
  Dane zgromadzone na stronie są przeznaczone do przetwarzania zamówień i komunikacji z klientami, rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji, analizy statystycznej oraz odpowiedniego wykorzystania dla celów marketingu bezpośredniego.


  5. Czy MECPROF WYKORZYSTUJE DANE OSOBISTE DO BEZPOŚREDNIEGO WPROWADZANIA MARKETINGU?
  MECPROF może wykorzystywać dane osobowe odwiedzającego do wysyłania niezamówionych wiadomości e-mail związanych z produktami lub ofertami komercyjnymi, które mogą Cię zainteresować. MECPROF nie sprzedaje ani nie handluje Twoimi danymi.


  Użytkownik wyraźnie upoważnia MECPROF do przesyłania informacji o produktach i usługach, które mogą być przedmiotem zainteresowania wykorzystaniem ich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego, w tym poprzez wykorzystanie e-mail, telefon, SMS, MMS lub inne formy automatycznego nawiązywania połączeń. MECPROF nie będzie sprzedawać ani udostępniać swojej bazy danych klientów stronom trzecim.


  6. KTO MA DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH ODWIEDZAJĄCEGO?
  MECPROF nie ujawniać osobom trzecim żadnych danych osobowych swoich użytkowników bez ich zgody, z wyjątkiem (1) gdy ma do czynienia z firmami, lub (2) w przypadku gdy jest to niezbędne dla pracowników, pracowników, dostawców lub partnerów handlowych MECPROF może dostarczyć produkt lub usługę lub pełnić funkcję w imieniu MECPROF lub (3) tam, gdzie jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.


  MECPROF przyjąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia, że ​​ich pracownicy lub pracownicy mający dostęp do danych osobowych, odpowiednio przeszkoleni do prawidłowego przetwarzania, w odniesieniu do tej polityki, a także zobowiązań prawnych związanych z ochroną danych. W przypadku niezgodności, MECPROF zastosuje sankcje dyscyplinarne wobec swoich pracowników i pracowników.


  Ilekroć MECPROF ujawniać zgodności osobowych odwiedzającego dane ochronną z ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności przez oferowanie ustaleń umownych w celu zapewnienia, że ​​osoba trzecia używa odebranych danych tylko dla określonych celów i zgodnie z celami opisanymi to polityka, a to sprawia, że ​​stosowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych odwiedzającego przed nieuprawnionym lub nielegalnego leczenia oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub innych szkodliwych działań.

  7. GDZIE ZOSTAŁY ZACHOWANE DANE UŻYTKOWNIKA?
  MECPROF zapisuje dane użytkowników na ich serwerach znajdujących się w Portugalii. Serwery te są chronione i utrzymywane zgodnie z wysokimi standardami bezpieczeństwa oraz w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.


  8. CZY DANE UŻYTKOWNIKA są BEZPIECZNE Z MECPROF?
  Firma MECPROF podjęła niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby odpowiednio zabezpieczyć swoje dane dotyczące nieautoryzowanego przetwarzania i dostępu.


  Firma MECPROF dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zapobiec nieuprawnionemu lub nielegalnemu wykorzystaniu danych osobowych odwiedzającego, a także jego utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Jednak MECPROF nie może zapewnić bezwzględnej gwarancji dotyczącej danych odwiedzających.


  MECPROF chroni bezpieczeństwo danych osobowych odwiedzających za pomocą następujących środków: (1) stosowanie szyfrowania za pomocą certyfikatu we wszystkich komunikatach na stronie internetowej, (2) korzystanie z hasła w celu uzyskania dostępu do strony internetowej; oraz (3) ograniczenie dostępu do danych osobowych (np. dostęp tylko do pracowników MECPROF lub pracowników, którzy potrzebują dostępu do nich w celach opisanych powyżej).


  MECPROF żąda współpracy odwiedzającego, aby utrzymać bezpieczeństwo danych osobowych, zalecając: (1) nie używać loginu i hasła, które są łatwe do odgadnięcia; (2) zmieniaj hasło regularnie; oraz (3) nie ujawniają hasła żadnej innej osobie.


  9. KIEDY SĄ LINKI W SIECI?
  Strona MECPROF może zawierać linki do innych stron internetowych i adresów e-mail firm spoza MECPROF. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy takich stron internetowych i adresów e-mail.


  Jeśli korzystasz z linku dostępnego na tej stronie internetowej do innej strony internetowej i podasz dane osobowe na tej stronie, przetwarzanie danych będzie podlegać polityce prywatności tej witryny.


  10. Czy MECPROF WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE NA STRONIE INTERNETOWEJ?
  Witryna MECPROF wykorzystuje pliki cookie w niektórych obszarach.


  Pliki cookie to pliki przechowujące informacje na dysku twardym użytkownika lub przeglądarce, umożliwiające stronom internetowym rozpoznanie użytkownika i sprawdzenie, że użytkownik już je odwiedził.


  Użytkownicy mogą skonfigurować przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie, ale w takim przypadku strona lub jej części mogą nie działać prawidłowo.


  Pliki cookie służą do monitorowania i analizy użytkowania strony internetowej, dzięki czemu MECPROF może identyfikować i lepiej służyć odwiedzającym.


  MECPROF nie udostępnia plików cookie stronom trzecim, w tym zewnętrznym dostawcom danych lub stronom internetowym.

  11. JAKIE SĄ PRAWA ODWIEDZAJĄCEGO WOBEC DANYCH?

  Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, odwiedzający ma prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo wiedzieć, że dane osobowe zostały przetworzone przez MECPROF i może również wymagać od MECPROF poprawienia, uzupełnienia, zablokowania lub usunięcia danych w całości lub w części, jeżeli są one niepełne, nieprawidłowe lub nieistotne dla celów przetwarzania.


  Aktualizacja danych musi być wykonana przez klienta na stronie internetowej, w sekcji specjalnie udostępnionej do tego celu.


  Jeśli chcesz, aby w dowolnym momencie przestała być częścią bazy danych, MECPROF może skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami w następujący sposób:


  Email: info@mecprof.pt
  Telefon: +351 / 967 569 033 - Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:30
  Witryna: www.mecprof.pt

  JESTEŚMY WSZĘDZIE.
  Komercjalizujemy całkowicie spersonalizowane rozwiązania przemysłowe.
  Testujemy i doskonalimy rozwiązania najlepiej dopasowane do potrzeb Twojej firmy.
  Gromadzenie pomysłów i naszego know-how nie jest niemożliwe.

  Dołącz do naszego newslettera

  Otrzymuj wskazówki i wiadomości w wiadomości e-mail.

   

  2018 - MECPROF | Prawa zastrzeżone - opracowane przez Cubo Mágico Design

  logo_mecprof.png